Vergoedingen
Er zijn diverse mogelijkheden voor vergoeding:

Vergoeding door de zorgverzekeraar:
Vaktherapie wordt in de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraars vaak geheel of gedeeltelijk vergoed.
(Vaak wel gebonden aan een maximumbedrag per jaar.)
Het is belangrijk om, voordat de therapie begint, goed te informeren bij de zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt.
Belangrijk is om daarbij te vermelden bij welke beroepsverenigingen wij zijn aangesloten. Welke dat zijn vind je onder kopje: kwaliteit-beroepsverenigingen.

Vergoeding door het PGB (Persoonsgebonden Budget):
Is er een indicatie voor begeleiding, dan kan daarmee onze zorg ingekocht worden.
Voor verdere informatie kan men het beste contact opnemen met Per Saldo, de belangenvereniging voor PGB houders: www.pgb.nl.
Hier is ook alle informatie te vinden die nodig is om een PGB aan te vragen.

Overige mogelijkheden:
Vergoeding via 'het rugzakje'
Ook scholen krijgen extra middelen in de vorm van een 'rugzakje' voor kinderen met diverse problematieken. Hiermee kan ook onze zorg ingekocht worden als dit voor de gang van zaken op school noodzakelijk wordt geacht.
Het initiatief voor aanmelding ligt dan bij de school.

Vergoeding via werkgever:
Is de reden van aanmelding werkgerelateerd, dan is het ook mogelijk om via de werkgever de therapie vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of personeelszaken.

Links
Er verandert momenteel veel binnen de gezondheidszorg. Onder de knop ' Links' in het menu, vind je diverse websites die de meest actuele informatie verstrekken over deze onderwerpen.
Zo kun je daar onder andere informatie vinden over het PGB, de polisvoorwaarden van alle ziektekostenverzekeraars, informatie over alle veranderingen in de zorg etc.