Personeelsdag of Teamdag met uw afdeling of met uw project?
Dan wilt u toch dat iedereen lekker geniet en dat u samen actief bezig bent.
Ontdek een manier om in een andere sfeer en een andere omgeving ervaringen binnen het werk te delen en elkaar beter te leren kennen. Op zo'n dag worden bruggen geslagen tussen collega's die elkaar eerst nauwelijks kenden.

Er is nu een nieuwe mogelijkheid om in een ontspannen atmosfeer lekker actief bezig te zijn. Centraal staat 'jezelf op authentieke wijze neerzetten en uitdrukken' in de wereld van kleur, vorm, en beweging.
We doen dit door de nieuwe methode van het Intuitief Schilderen & Beeldend Werken.
Hierbij gaan we met de groep aan de slag met verf, pastelkrijt en andere materialen. Schilderervaring of artistieke gaven zijn niet vereist.

Dit alles vindt plaats binnen het kader van een thema wat gerelateerd kan zijn aan de werksituatie, zoals bijvoorbeeld het thema kennismaking, of samenwerking, communicatie, groei en ontwikkeling, etc. etc. wat leidt tot inzichten en het 'ontwikkelen van de groepsvisie'.
Uiteraard is het mogelijk om zelf thema's aan te geven, die dan worden omgezet in schilderthema's die voor het team of de groep actueel en interessant zijn.

Een dag intuïtief schilderen levert een onvergetelijke dag op waarbij voor iedereen op ontspannen wijze het eigen inzicht in het functioneren op het werk en binnen de groep duidelijker wordt, en er handvatten zijn om dit functioneren verder te versterken.
Intuitief schilderen en beeldend werken kan op elke passende locatie worden georganiseerd; dit kan een atelier zijn, maar kan ook met wat aanpassingen een vergaderruimte of andere locatie zijn, waar uw personeelsdag plaatsvindt.
Nieuwsgierig geworden?

Kosten workshop Intuitief Schilderen & Beeldend werken: € 180,- per dagdeel. Dit is exclusief de materiaalkosten t.w.v. € 5 per persoon, plus reisonkosten.

voor vragen en informatie bel 06-15559491

met vriendelijke groet,
Ineke van Kleef

Reacties
Ik had nog nooit geschilderd (afgezien van het buitenschilderwerk).
Ik vond het zeer leuk; ontspannen, spontaan, rustgevend, maar ook kon ik mijn energie er in kwijt.
groetjes
Henk Jan K.

Een hele leuke manier om collega's te ontmoeten, om je in een werksituatie totaal te moeten omschakelen en om te doen.
Monique van V.

Lekker geschilderd en leuk om dat met collega's te doen.
Wout van L.

Ik vind het intuitief schilderen een heel leuke workshop, waarin iedereen meteen aan de slag gaat en je je collega's weer eens op een andere manier bezig ziet, en voor mijzelf vond ik het ook heel leuk om creatief aan de gang te gaan.
Marijn B.

Heerlijk om weer met mijn handen bezig te zijn naast de drukte van werk en kids. Leuke bijkomstigheid dat ik collega's op een andere manier leer kennen.
Annette D.

Personeelsworkshops d.m.v. Intuitief schilderen
Schilderen is oneindig minder celebraal, al gebruik je je verstand wel.
Zonder te denken kruip je in je werk. Je doet een stap naar achteren, tast alles af met je blik tot je blijft haken en daarna kruip je er weer in. Praten doe je vanuit de hersenen, maar schrijven en schilderen raken aan emoties die zich ter hoogte van mijn maag bevinden.
Polak, in Wertheim-Cahen.

Voor wie?
't Creatief Collectief verzorgt personeelstrainingen voor mensen die het als zinvol ervaren om zich te orienteren op hun werk en loopbaan.
Herorientatie op het werk en het eigen functioneren binnen de personeelstworkshop Intuitief Schilderen heeft te maken met het ontdekken of her-ontdekken van de eigen mogelijkheden en voorkeuren. Dit helder krijgen is van belang omdat deze aspecten een grote bron van inspiratie en energie vormen die aangeboord kunnen gaan worden. Door middel van het nat in nat-schilderen en het werken met kleuren, vormen, beweging maken dat het mogelijk wordt om voorbij het denken en de ratio te komen, om te gaan ervaren wat diverse thema's betekenen, en welke aspecten individueel van belang zijn. Dit komt in het beeldend werken altijd naar voren.
Binnen deze personeelsworkshops komt men tot een hele orginele en onverwachte vormen van zelfexpressie wat weer handvatten biedt voor het verdere orientatietraject.
Er wordt gewerkt a.d.h.v. thema's die betrekking hebben op diverse aspecten m.b.t. werksituaties en het persoonlijk functioneren hierbinnen.
Deze trainingen worden zowel individueel als groepsgewijs gegeven en kunnen in samenspraak met interne personeelsmanagers worden vormgegeven. Er is de mogelijkheid om een cyclus van 5 keer schilderen te boeken.

Voor informatie of aanmelden: 06-15559491
Ineke van Kleef
Beeldend therapeute
't Creatief Collectief