Methodieken
De werkwijze die wordt gehanteerd binnen het beeldende proces, waarbij de methodiek zich kenmerkt door het werken binnen het medium, kenmerkt zich verder doordat er voornamelijk wordt begeleid en geïntervenieerd vanuit een combinatie van geïntegreerde cognitieve gedragstherapie en de schemagerichte therapie van Young.
Binnen deze methodiek is het mogelijk om binnen het beeldend werk te experimenteren met gedrag. Wat betekent bepaald gedrag, wat levert het je op en/of hoe remt het je en hoe kan je hierin nieuwe wegen bewandelen? Samen met de cliënt wordt onderzocht welke schema’s en welke schemamodi voor de client relevant zijn.
Binnen het beeldende proces kunnen diverse modi naast elkaar gezet worden en hun rol en functie beleefd worden, waarna er al schilderend nieuwe mogelijkheden gezocht en ervaren kunnen worden, passend bij de cliënt zijn of haar mogelijkheden.
Deze methodiek werkt heel direct en doeltreffend, omdat er zowel op cognitief niveau als op gevoelsniveau erkenning komt en nieuwe ruimte wordt gecreëerd.
Uit de ervaring blijkt dat beeldende therapie een prima aanvulling is op- en een verrijking is van verbale vormen van psychotherapie. Zeker daar waar gevoelens zich moeilijk laten verwoorden, kan men zich in beeldend werken in beeld, vorm, kleur en beweging op een andere dan talige wijze uitdrukken en onbewuste gevoelens in het beeldend medium vertalen en beleven en gaan herkennen.

Info voor studenten
Aangezien ik een kleine praktijk voer is het bijna niet mogelijk om in een stageplaats te voorzien, of het moet niet om te veel uren gaan. Je kunt hierover altijd contact met me opnemen. Ik ben altijd bereid om je te woord te staan en het een en ander toe te lichten. Ik ben ook beschikbaar voor begeleiding en supervisie.
Voor het geven van lezingen, of het doceren van mijn werkwijze “werken binnen het medium” binnen het kader van de schemagerichte therapie kan je als student of onderwijsinstelling contact met mij opnemen.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de NVPA
het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen