Aanmelden
Je kunt je telefonisch aanmelden. Het kan zijn dat je het antwoordapparaat aan de lijn krijgt. Wanneer je een boodschap inspreekt, neem ik spoedig contact met je op.

Via een intakegesprek volgt een verdere kennismaking waarna na een eerste verkennende fase wordt gekeken welke aanpak voor jou het meest wenselijk is en het beste past bij jouw hulpvraag en jouw situatie en welke doelen we gaan nastreven. Deze informatie wordt duidelijk besproken waarna we tot een gezamenlijk besluit komen over hoe jouw traject vorm te geven. Soms kan het zijn dat je geadviseerd wordt om voor extra ondersteuning te zorgen, om zo je draagkracht te vergroten en/of je situatie te versterken.

Wanneer je al onder behandeling bent bij een psycholoog of psychiater, dan vindt het therapeutisch werken bij voorkeur plaats in samenspraak met jouw behandelaar. Dit gaat uiteraard in overleg en met toestemming van jou.

Het is mij voorbehouden sommige hulpvragen niet te honoreren.
Kosten: 66,55 euro per uur.
Op de eerste afspraak gelieve een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.