Visie en werkwijze
Je al schilderend, dus op non-verbale wijze uitdrukken, is van belang omdat veel gevoelens en ervaringen moeilijk in woorden uit te drukken zijn en soms ook te maken hebben met een periode in ons leven waarin we nog niet eens over taal en een talig begrippenkader beschikten.
Ook door andere omstandigheden en ervaringen kan het zijn dat je niet altijd in staat bent om gevoelens te uiten, of het nou in woorden is, of in tranen of in andere emoties. Gevoelens die onderdrukt zijn, hebben een speciaal medium (b.v. aquarelverf, acrylverf, pastelkrijt, etc, etc.) nodig, waardoor zij binnen het beeldend therapeutisch proces bewustgemaakt kunnen worden en tot expressie gebracht kunnen worden.

Binnen de Beeldende therapie ga jij, aan de hand van je eigen thema’s en bijbehorende gevoelens en ervaringen, je op je eigen wijze uitdrukken in kleur vorm ritme beweging etc, etc.
Uiteraard krijg je bij dit proces ondersteuning en word je begeleid en gezien, gestimuleerd en gehoord. Gevoelens en ervaringen worden naar buiten gebracht en in een werk vormgegeven. Hierdoor wordt het mogelijk om even afstand te nemen van deze gevoelens en ervaringen en er betekenis aan te geven. “Kijk maar. Wat zie je wel en wat zie je niet en wat voel je?” Door rustig in het hier en nu te blijven, kan je gaan voelen wat dit je te zeggen heeft, welke gevoelens het oproept en wat je mogelijkheden zijn die groei en liefdevol en respectvol handelen naar jezelf toe inhouden.
Uiteraard geldt ook voor deze manier van werken dat je geen schilder-, of tekenervaring nodig hebt, of een speciaal teken of schildertalent. Iedereen kan het leren. Affiniteit is voldoende.