Jongeren/ kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben.
Voor kinderen met b.v. autisme, of een mentale handicap, e.d. is het soms lastig om een leuke en passende buitenschoolse activiteit te vinden.
In mijn atelier bied ik ruimte voor individuele begeleiding van kinderen en jongeren met een specifieke hulpvraag. Het accent ligt op een uur schilderen en het ontwikkelen van teken-, en schildervaardigheden, waarbij het tempo en niveau aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind of jongere. Zo mogelijk en wanneer wenselijk kunnen we ook gaan kijken of er een passende groep is, waarbij het kind of de jongere zich kan aansluiten. Dan wordt er uitsluitend in kleine groepjes gewerkt.

Als het kind of de jongere bij mij binnenstapt, staat alles klaar; het werk staat al op de ezel en alle materialen staan klaar, zodat we direct kunnen beginnen. Het is absoluut van belang dat het kind of de jongere echt affiniteit met tekenen of schilderen heeft, omdat het teken- en schilder proces ook altijd een uitdaging inhoudt, hoe klein dan ook. Het kind moet dus wel de innerlijke drive hebben die voortkomt vanuit de voorliefde voor beeldend werken en het geboeid zijn door kleuren, vormen en het scheppende proces, om die uitdaging aan te gaan. Het zijn meestal heel gezellige uurtjes waarbij er veel tijd en aandacht is voor de persoon en ook voor het werk. Veelal worden deze uren vergoed via het PGB.
Aanmelden telefonisch of via de mail.