Individuele therapeutische begeleiding van kinderen en jongeren
Wanneer een kind of jongere een moeilijke tijd doormaakt en in het dagelijkse leven vastloopt, dan bestaat er bij mij de mogelijkheid om individueel Beeldend bij mij te komen werken. Uitgangspunt hierbij is steeds de belevingswereld van het kind/ jongere m.b.t. het eigen functioneren, van waaruit we al pratend hierover samen steeds een thema kiezen wat we beeldend gaan uitwerken.

Belangrijk gegeven, naast alles wat u aan informatie al kunt lezen onder beeldende therapie, is dat ik steeds de huidige situatie van het kind/ jongere in het oog houd en soms meer tijd moet nemen om processen als vanzelf te laten groeien. Kinderen en jongeren zijn in tegenstelling tot volwassenen niet altijd in staat om actief direct hun eigen leven of omgeving anders in te richten of zodanig te beïnvloeden dat zij zich beter voelen. Zij moeten zich in en met hun leefomgeving beter kunnen gaan voelen en dit kan soms meer tijd vereisen dan bij volwassenen. Geregelde oudercontacten kunnen om die reden van belang zijn voor het proces en de voortgang van de therapie.

De praktijk wijst uit dat kinderen/jongeren graag komen en het uur als plezierig en prettig ervaren. Wanneer er een gegrond vermoeden is van een gedragsstoornis, zoals b.v. ADHD of aan autisme verwante stoornissen, e.d., dan wordt u geadviseerd om dit nader te laten onderzoeken bij de kinderpsycholoog. We moeten immers wel weten hoe en waaraan we moeten werken, willen we vooruitgang voor het kind/jongere boeken.
Het proces van aanmelden en aanname voor kinderen en jongeren is dezelfde als voor volwassenen.

Wanneer het kind al onder behandeling is bij een psycholoog of psychiater, dan vindt het therapeutisch werken bij voorkeur plaats in samenspraak met de behandelaar. Dit gaat uiteraard in overleg.

Het is mij voorbehouden sommige hulpvragen niet te honoreren.