Beroepsvereniging
We hechten er grote waarde aan dat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Bovendien vinden we het belangrijk om uitwisseling met collega's te hebben. Daarom zijn we aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen.

Dit is voor:
vaktherapie Beeldend (Ineke Van Kleef):
- het NVPA, het Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen

vaktherapie Muziek (Marijke Blokdijk):
- het NVPA, het Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen lidnr: 100602
- de Europese beroepsvereniging Klang-Massage-Therapie lidnummer: S120