Inleiding klanktherapie
Klanktherapie is gebaseerd op de werking van klank (trillingen) zelf. De kennis hierover is al 5000 jaar oud en terug te vinden in allerlei tradities. De bioloog Ernst F.F. Chladni (1756-1827) maakte echter pas begin 19e eeuw voor het eerst zichtbaar wat geluid teweeg kan brengen. Hij bracht een glazen plaat met daarop zand, met een vioolstok in trilling. Hierdoor werden patronen zichtbaar die nu nog bekend zijn als Chladni klankfiguren. De vormende en opladende werking van klank werd al op allerlei manieren beschreven in geschriften uit de oudheid, maar dit was de eerste keer dat iemand erin slaagde om deze oude kennis ook daadwerkelijk zichtbaar te maken.

Een Zwitserse huisarts, Hans Jenny (1904-1972) , heeft in de jaren '60 en '70 jarenlang onderzoek gedaan naar de werking van trilling. Hierbij plaatste hij substanties zoals zand, vloeistoffen en poeders op een metalen plaat. Deze werd in trilling gebracht door een generator. Door af te wisselen met de frequentie werden allerlei patronen zichtbaar. Dit heeft hij vastgelegd op foto's en video.
De vormen die zo zichtbaar werden, zijn vormen die overal terug zijn te vinden in de natuur. (Insecten, dieren, bloemen etc.) De vormende kracht van klank heeft hij hiermee duidelijk zichtbaar gemaakt.

Op dit gegeven is klanktherapie gebaseerd. Het menselijk lichaam bestaat voor een groot gedeelte uit water (ongeveer 70%) waardoor dit gevoelig is voor de inwerking van klank.