als ik dans
zingt mijn lichaam
als ik zing
danst mijn ziel

Hella Hertogs
www.hellahertogs.nl


Individuele stemtherapie
Deze therapie is o.a. geschikt voor mensen met:
- problemen met uiten van gevoelens
- depressiviteit
- gebrek aan zelfvertrouwen
- een burn-out
- faalangst
- verwerkingsproblematiek

Werkwijze
Na aanmelding volgt een intakegesprek. Om deze tijd zo efficient mogelijk te benutten, word je bij aanmelding gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Hier kunnen we zonodig dieper op ingaan tijdens het intakegesprek. Ik zal je daarna een voorstel doen over de te volgen weg. Als we hierover overeenstemming hebben bereikt, gaan we 4 bijeenkomsten aan de slag. In deze bijeenkomsten zal ik verschillende zaken aan gaan bieden om zo een uitgebreider beeld te krijgen. Na deze 4 keer zullen we evalueren hoe een en ander is verlopen en hoe we verder zullen gaan.

De manier waarop we aan de gestelde doelen zullen gaan werken zal per persoon anders zijn. Uitgangspunt is stemwerk en de daaraan gerelateerde zaken zoals ademhaling en het lichaam. Hier zullen we dan ook in de meeste gevallen mee starten.
De vraag waarmee je bent gekomen, laat zich in dit werk meestal al snel zien. Waarna er door middel van gerichte en op de persoon afgestemde oefeningen, stap voor stap verandering in gebracht kan gaan worden. Door dit te doen, zul je merken dat dit door gaat werken op het leven van alledag. Omdat de integratie hiervan ook aandacht vraagt, zal hier ook over gesproken en mee gewerkt worden.
Soms vraagt een probleem om meer uitwerking. Op dit moment kan er overgegaan worden op muziektherapie waarbij instrumenten ingezet worden.

Werkwijzen waarmee ik werk zijn:
- lichaamswerk (houding en ademhaling)
- zang/stemtherapie
- gestalttherapie
- intuitieve ontwikkeling
- (klank)meditaties
- (stem)improvisaties
- muzikale sculpturen
- schemagerichte therapie

Kosten: 60 euro per sessie (1 uur)